Successen

Goede fietspaden en -routes komen er niet van zelf. De overheid laat wel fietspaden aanleggen, maar soms net niet goed, net niet op de juiste plaats en net niet met de juiste kwaliteit. Het gebeurt maar al te vaak, dat het prachtige fietspad ineens overgaat in een gewone weg met drempels, dwars door een woonwijk. Ook worden fietspaden slecht onderhouden, waardoor de fietser zich een weg moet banen over losliggende tegels, uitgroeiende boomwortels, gaten en andere horden.

De Fietsersbond stelt deze zaken aan de orde en probeert samen met de gemeente tot zinvolle oplossingen te komen. Zo zijn er in de afgelopen jaren al heel wat successen geboekt. Denk maar eens aan de paaltjes en obstakels waarvan er inmiddels vele zijn weggehaald, de veilige schoolfietsroutes, goede bewegwijzering, de prachtige rode loper die het Zwarte Pad sinds het najaar 2008 bekleedt, of de fietspaden langs de N470/471 en het fietspad langs de Doenkade over de HSL.