Wat doen wij?

Wij behartigen in Lansingerland de belangen van fietsers in het algemeen en van de fietsersbondleden in het bijzonder

Doelstellingen:

  Vermindering aantal gevaarlijke verkeerssituaties
  Bevorderen effectiviteit (gemeentelijke) verkeersprojecten
  Vermindering fietsontvreemding

Aspecten:

  Inrichting buitenruimte
  Snelheidsverschil verkeersdeelnemers
  Gedrag van verkeersdeelnemers
  Diefstal fietsen en e-bikes

Acties:

  Identificeren gevaarlijke verkeerssituaties
  Controle fietsverlichting
  Inspectieronde fietsinfra Groene Boog
  Afstemming met gemeente en infra projecten
  Bijdragen bij inperken fietsendiefstal
  Enquette fietskruisingen

Publicatie:

  Fietsersbond web-site Lansingerland, inclusief berichten

Participeert in:

  Buurttoezicht Lansingerland
  Landerlijke verkeersorganen
  Verkeersexamen basisscholen