Informatie

De Fietsersbond wil ook een informatiebron zijn voor fietsers. Onder deze rubriek vindt u veel informatie als:

  • De verkeersregels.
  • Waar kan ik een klacht melden?
  • Hoe kan ik meehelpen met het werk van de Fietsersbond?
  • Hoe kan ik lid worden of (jammer genoeg voor de Fietsersbond) mijn lidmaatschap opzeggen?
  • en nog veel meer …