Afdeling Lansingerland

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is een vereniging met meer dan 35.000 leden verdeeld over 150 lokale afdelingen. Afdelingen zijn per provincie gegroepeerd. Lansingerland valt onder Zuid-Holland.

Om slagvaardig te kunnen optreden heeft de afdeling Lansingerland een Dagelijks Bestuur en een coördinator per kern.

De afdeling heeft regelmatig overleg met de gemeente en wethouder over verkeerssituaties die verbetering behoeven. Omgekeerd vraagt de gemeente ons regelmatig om advies. Zo zijn we direct betrokken bij het Fietsveiligheidsplan.

Ook heeft de afdeling zitting in verschillende projectgroepen, zoals Bleizo.