Jaarverslagen 2020 – 2024

Jaarverslag 2020

Het aantal leden van de afdeling is met 2 toegenomen, van 130 naar 132 leden.

De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland vond op 3 februari 2020 plaats in gebouw Rehoboth in Berkel-Centrum. De vergadering werd bijgewoond door 11 leden en 5 belangstellenden. Daarnaast hadden zich 9 leden afgemeld.
Het hoofdthema van deze ledenvergadering was: Hoe richt je wijken fietsvriendelijk in? De presentatie werd door Piet van der Linden, beleidsmedewerker van de centrale afdeling van de Fietsersbond, verzorgd.

De rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpsweg zijn alle gereconstrueerd. Voor de fietsers zijn ze veiliger geworden.

In Lansingerland hebben 84 bewoners de moeite genomen om de enquête voor de Fietsstadverkiezing 2020 in te vullen. Op veel punten is de score een ruime voldoende, maar er zijn ook verbeterpunten.

In het laatste kwartaal van 2020 is er verlichting langs het fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark aangelegd tussen de Boterdorpseweg en de Berkelseweg.

Afdeling Lansingerland van de Fietsersbond heeft een inventarisatie gedaan van deze wegen en het rapport ’30 is het nieuwe 50’ opgesteld. Dit rapport is op 5 juni onder toeziend oog van de pers aan wethouder Simon Fortuyn overhandigd.

pdf ⋅ 79 KB

Jaarverslag 2020

Download