Jaarverslagen 2020 – 2024

Jaarverslag 2021

Na een dieptepunt van 130 leden in 2019 groeit het ledental de laatste twee jaren weer. De afdeling telt nu 139 leden.

Vanwege corona-maatregelen is de jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland op 3 februari 2020 niet doorgegaan.

Op voorstel van de Fietsersbond is een nieuwe fiets- en voetgangersoversteek op de Gemeentewerf aangelegd.

De fietsroute Bergschenhoek – Bleiswijk wordt door ingenieursbureau Hashkoning onderzocht. Er zijn verschillende voorstellen voor een fietstunnel onder de N209 ter hoogte van Bleiswijk-Zuid.

Met de plaatsing van de fietsbrug is de fietsverbinding langs het Berkelsdijkje gereed.

De door de afdeling georganiseerde fietstocht naar de Balij op 18 september was een succes.

pdf ⋅ 640 KB

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2020

Het aantal leden van de afdeling is met 2 toegenomen, van 130 naar 132 leden.

De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland vond op 3 februari 2020 plaats in gebouw Rehoboth in Berkel-Centrum. De vergadering werd bijgewoond door 11 leden en 5 belangstellenden. Daarnaast hadden zich 9 leden afgemeld.
Het hoofdthema van deze ledenvergadering was: Hoe richt je wijken fietsvriendelijk in? De presentatie werd door Piet van der Linden, beleidsmedewerker van de centrale afdeling van de Fietsersbond, verzorgd.

De rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpsweg zijn alle gereconstrueerd. Voor de fietsers zijn ze veiliger geworden.

In Lansingerland hebben 84 bewoners de moeite genomen om de enquête voor de Fietsstadverkiezing 2020 in te vullen. Op veel punten is de score een ruime voldoende, maar er zijn ook verbeterpunten.

In het laatste kwartaal van 2020 is er verlichting langs het fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark aangelegd tussen de Boterdorpseweg en de Berkelseweg.

Afdeling Lansingerland van de Fietsersbond heeft een inventarisatie gedaan van deze wegen en het rapport ’30 is het nieuwe 50’ opgesteld. Dit rapport is op 5 juni onder toeziend oog van de pers aan wethouder Simon Fortuyn overhandigd.

pdf ⋅ 79 KB

Jaarverslag 2020

Download