Verkeersregels

Gelukkig wordt het verkeer in goede paden geleid door verkeersregels. Maar de kennis ervan laat weleens te wensen over. En als we ze niet zouden overtreden, gebeurden er minder ongevallen. Maar we zijn ook maar mensen …

Wie zijn of haar kennis over verkeersborden eens wil testen, kan dat hier doen. Succes!

En wie alle officiële verkeersregels eens wil nalezen, kan het RVV 1990 raadplegen. Over de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens vermelden de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens alles.

Fietsstroken, suggestiestroken en fietspaden 

Bijzondere aandacht verdienen de fietsstroken en suggestiestroken. U kent ze wel, die soms rode stroken aan de zijde van de weg. Bij veel mensen zijn de regels over het gebruik ervan niet bekend.

Fietsstrook

Een fietsstrook is een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht.

  • Een fietser is verplicht van de fietsstrook gebruik te maken op grond van de algemene regel, dat verkeer zo veel mogelijk rechts dient te houden. Je zou verwachten dat de fietsstrook verplicht is op grond van het fietssymbool, wat dus niet het geval is.
  • Een bestuurder mag zijn voertuig niet stoppen en dus ook niet parkeren op de fietsstrook en ook niet op de rijbaan langs een fietsstrook.
  • Is aan de linkerzijde van de strook een doorgetrokken streep aangebracht, dan mag er geen ander verkeer dan de fiets van de strook gebruik maken. De fietser mag deze streep wel overschrijden om bijvoorbeeld met z’n tweeën naast elkaar te fietsen.
  • Bij een onderbroken streep mag het overige verkeer wel op de fietsstrook komen om bijvoorbeeld naar een naastgelegen parkeerplaats te rijden of om bij het passeren even uit te wijken, maar er niet op parkeren. Fietsstroken zijn vaak amper voldoende breed voor één fietser. Bij twee naast elkaar rijdende fietsers zal de linker fietser dus op de rijbaan fietsen. Dat is in dit geval toegestaan.

Het CROW beveelt aan om fietsstroken uit te voeren in de kleur rood en tenminste 1,5 m breed.

Suggestiestrook

Een suggestiestrook is een door onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan zonder fietssymbool. Soms ontbreekt zelfs de onderbroken streep en is alleen aan de bestrating te zien, dat het om een suggestiestrook gaat. Ze suggereren een fietsstrook, maar zijn dat niet. In het RVV 1990 worden suggestiestroken niet genoemd.
Deze stroken bieden juridisch geen enkele bescherming voor de fietser. Het overige verkeer mag er net als de fietser gebruik van maken en er op stoppen en parkeren.

Het CROW beveelt de suggestiestroken juist niet in rood uit te voeren om duidelijk een verschil met fietsstroken te maken en een parkeerverbod in te stellen, waarbij laden en lossen wel is toegestaan.

Fietspad

Fietspaden zijn er in twee smaken: verplichte en onverplichte. Fietspaden liggen vrij, ze vormen geen onderdeel van de rijbaan.
Als ze verplicht zijn, is aan het begin een G11- of een G12a-bord geplaatst:

  • bord G11, rond blauw bord met de witte fiets erin. De fietser is verplicht hier te rijden.
  • of bord G12a, rond blauw bord met de witte bromfiets én de witte fiets erin. De bromfietser en fietser zijn verplicht hier te rijden.
G11 - verplicht fietspad G12a - verplicht fiets-bromfietspad G13 - onverplicht fietspad
G11 – verplicht G12a – verplicht G13 – onverplicht

Aan het begin van een onverplicht fietspad is bord G13 geplaatst. De fietser is niet verplicht op dit fietspad te rijden.

Ander verkeer mag niet op verplichte of onverplichte fietspaden rijden.
Gezien de simpele regels zal er over fietspaden waarschijnlijk geen discussie ontstaan.