Geschiedenis van de Fietsersbond in Lansingerland

Overzicht afscheid actieve leden

06-02-2023 Afscheid Jan Caesar als secretaris van de Fietsersbond afdeling Lansingerland

Op maandagavond 6 februari 2023 werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid genomen van Jan Caesar. Na 15 jaar secretaris te zijn geweest was het tijd om zijn functie beschikbaar te stellen.

De wethouder Simon Fortuyn keek terug op een prima verstandhouding met Jan. Vele gesprekken zijn op het Gemeentehuis gevoerd, met als doel de fietsers in Lansingerland een veilig gevoel te geven.

Daan van den Burgh was, als afvaardiging van de landelijke Fietsersbond, zeer te spreken over de constructieve houding van Jan evenals Ton van den Brug, oud-voorzitter.
Jan zelf denkt ook met veel plezier terug aan zijn periode bij de Fietsersbond. Hij werd in 2008 benaderd om als secretaris van de Fietsersbond afdeling Lansingerland te worden en heeft zich sinds die tijd met veel energie ingezet voor de fietsers. De Fietsersbond heeft hierdoor, met name bij het realiseren van een aantal doorgaande fietsverbindingen, een grote inbreng gehad. Voorbeelden hiervan zijn het fietspad langs de N470 en het fietspad over de HSL en meer recent de fietspaden rond de A16-verlenging. Verder heeft Jan met enthousiasme het afdelingsblad ‘de fietsflits’ met regelmaat gepubliceerd, de web-site bijgehouden, en misschien wel het belangrijkste, de het meldingssysteem bijgehouden en daar indien mogelijk zaken opgevolgd.

Het bestuur bedankte Jan nogmaals heel hartelijk en mocht vermelden dat Jan nog wel actief blijft als adviseur.

20230206_200439-02

05-02-2018 Afscheid van voorzitter Ton van de Burg

Tijdens de ledenvergadering op 5 februari heeft Ton van der Burg afscheid genomen als voorzitter. Hij draagt het stokje over aan Sander van Herwaarden.

Ton geeft aan dat hij met veel plezier voorzitter is geweest van de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond. Hij roemt de samenwerking met de wethouder en zeker niet te vergeten de ambtenaren die vanavond ook aanwezig zijn.

Jan Caesar bedankt Ton voor zijn inzet. Hij memoreert de goede onderlinge samenwerking en dat Ton zich meer op het bestuurlijke vlak heeft bewogen, terwijl hij zelf de technische zaken behartigde. Hij overhandigt Ton een klein bosje bloemen, omdat Ton op de fiets is, en een mooi kunststoffen hologram van een fiets (beschikbaar gesteld door de centrale afdeling van de Fietsersbond).

Wethouder Simon Fortuyn geeft in zijn toespraakje aan, dat samenwerking met de Fietsersbond belangrijk is en bedankt Ton voor het werk dat hij hiervoor heeft verricht. Ton krijgt een grote bos bloemen en een rieten schaal met luxe levensmiddelen.

onbekende link

Heuglijke momenten

20-10-2010 Afscheid van voorzitter Piet Mazure

Tijdens de gisteren gehouden ledenvergadering heeft Piet Mazure zijn voorzittershamer overgedragen aan Ton van der Burg. Piet heeft de kar 15 jaar lang getrokken en memoreerde in zijn afscheidstoespraak een aantal successen als het Zwarte Pad, de Bovendijk en het fietspad over de HSL, maar daarnaast ook de langslepende zaken als paaltjes en obstakels op de fietspaden, ontbrekende bewegwijzering en het tekort aan fietsparkeerplaatsen. Piet is Lid van Verdienste geworden van de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond. Secretaris Jan Caesar overhandigde hem de daarbij behorende oorkonde en de felbegeerde zilveren fiets. Bedankt Piet!

Ook Jan Laverman van de afdeling Rotterdam roemde de inzet van Piet. Wethouder Henk de Paepe benadrukte de prettige band die hij met Piet in een korte tijd heeft opgebouwd en gaf hem namens de Gemeente een grote kaart van Lansingerland, waar Piet al vele male verlekkerd naar had staan kijken. Ron van Noortwijk sprak van een constructieve band en overhandigde namens de ambtenaren een bord met de naam ‘Piet Mazure pad’. Al met al is Piet geroemd en niet met lege handen naar huis gegaan.

Ton heeft zijn sporen in het vrijwilligerswerk zeker al verdiend. Jarenlang is hij bij TOGB in bestuurlijke functies actief geweest en momenteel is hij voorzitter van de vriendenstichting van Huize St. Petrus en de VVE in het appartementencomplex waar hij woont. Hij benadrukt dat hij in de voetsporen van Piet treedt, maar er zeker een andere werkwijze op na zal houden. Zijn motto is ‘Lansingerland moet meer op de fiets’. Wij heten hem van harte welkom.

onbekende link onbekende link