Duurzaam Veilig Nederland

Ieder jaar eist het verkeer circa 600 doden en 20.000 gewonden. Na een stijging in de jaren vijftig en zestig was er in 1973 een schrikbarend aantal van meer dan 3200 doden te betreuren. Dat aantal nam daarna tot 2013 langzaam af tot 570, maar stijgt de laatste de jaren weer licht tot boven de 600. Ook het aantal ernstig verkeersgewonden neemt nog steeds toe.

In1997 is in overleg tussen V&W, IPO, SKVV, VNG en UvW het principe Duurzaam Veilig geïntroduceerd, waarmee het aantal verkeersongevallen moet verminderen. Het is een ambitieuze visie die vraagt om een overtuigende en energieke inzet van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk.

Het SWOV biedt een handzaam boekje over Duurzaam Veilig.