Melden en inzien van klachten

Soms laat het onderhoud van fietspaden te wensen over. Van gaten en scheuren tot losliggende tegels en door het pad groeiende boomwortels, maar ook ontbrekende of overbodige bebording, kapotte straatlantaarn enz. U kunt het allemaal melden via de Fietsersbond of direct bij de gemeente.

Melden incidentele klachten

Als fietser kennen we ze: fietspaden met losliggende tegels, gaten en door het pad groeiende boomwortels. Maar ook die overwoekerd zijn door groen of blank staan van het water. Dit soort klachten kunt u als de klacht binnen onze gemeente valt, melden bij de Gemeente Lansingerland. De klacht komt bij de afdeling Beheer Buitenruimte terecht.
Telefonisch melden kan ook op het servicenummer van de Gemeente Lansingerland 14010.
De Fietsersbond krijgt deze meldingen echter niet en kan de voortgang ervan niet bewaken.

Wij hebben zelf al heel wat klachten gemeld. Zie hier voor een uitgebreide lijst.

Meldingen na een oproep

Klachten die na een oproep van de Fietsersbond zijn gemeld zijn op deze kaart geplot.

Een kaart met klachten die naar aanleiding van een oproep van de gemeente op het Burgerpanel zijn gemeld kunt u via deze link vinden.

Melden structurele klachten

Er zijn ook klachten van meer structurele aard zoals een fietspad dat ophoudt in het niets of voorzien is van allerlei obstakels als paaltjes en hekken, of een permanent gevaarlijke situatie. Meld deze klachten, het liefst met een foto, bij het Meldpunt van de Fietsersbond. Uw klacht wordt bij de landelijke Fietsersbond geregistreerd en automatisch naar de juiste afdeling van de Fietsersbond gestuurd. Als u Lansingerland selecteert, dan wordt de melding naar de Fietsersbond in Lansingerland doorgestuurd. Wij kunnen zodoende de voortgang van de melding bewaken.
De klachten die bij de landelijke Fietsersbond zijn gemeld, kunnen daar ook worden ingezien.

Melden klachten aan provincie

Niet alle wegen op het grondgebied vallen onder de verantwoording van de gemeente, denk maar aan de N209 en N470. Klachten over fietspaden, verlichting enz. langs deze wegen kunnen worden gemeld bij het Meldpunt van de Provincie Zuid-Holland.

Meldsysteem Bewegwijzering Fietsroutenetwerken

Het fietsknooppuntennetwerk heeft in Nederland snel opgang gemaakt. Als er echter een bordje ontbreekt weten fietsers vaak niet waar ze dat moeten melden. Het Fietsplatform heeft in antwoord hierop het Meldsysteem Bewegwijzering Fietsroutenetwerken ontwikkeld. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig online melden waar de bewegwijzering van knooppuntroutes en/of de LF-routes niet correct is. Ook is het mogelijk om met een mobiele telefoon een melding te doen.