Links

Op deze pagina staan links naar organisaties die te maken hebben met (fiets)verkeer.

CROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Op de website vindt u bijvoorbeeld alles over verkeerstekens en -borden.

Fietsberaad Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

ROV-ZH Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland heeft een regiefunctie op het gebied van verkeersveiligheid.

RVV 1990 In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) is de officiële wetgeving na te lezen. Dit is echt iets voor de fietser die alles precies wil weten.

SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De SWOV is een inhoudelijk onafhankelijk, wetenschappelijk instituut. De SWOV wil bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek.