Fietspad over HSL – Doenkade N209

05-03-2009: Jarenlang was het omrijden geblazen. Langs de Doenkade tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de G.K. van Hogendorpweg was geen doorlopend fietspad aanwezig. De boosdoener was de Hofpleinlijn, die een onneembaar obstakel vormde. In het provinciaal Fietsplan was wel voorzien om deze ontbrekende schakel in te vullen, maar het kwam er maar niet van.

In 2000 werd gestart met de bouw van de HSL ten noorden van Rotterdam. Op verzoek van de Fietsersbond werd een werkgroep geformeerd met de directie en de aannemer om de hinder voor de fietsers tijdens de uitvoering van de werken door tijdige maatregelen zoveel mogelijk te beperken.

onbekende link

Tijdens een overleg kwam de bouw van het viaduct in de N209 (Doenkade) over de tunnelbak van de HSL aan de orde. De Fietsersbond zag mogelijkheden om de lang gekoesterde wens van het fietspad langs de Doenkade in vervulling te laten gaan. Daarvoor moesten nog wel de neuzen worden gericht. Het viaduct over de HSL moest wat breder worden dan gepland en de provincie moest het plan voor de verbreding van het viaduct over de Hofpleinlijn tot uitvoer brengen. En zo geschiede. In april 2007 werd het fietspad door het Schiebroekse Park, over de HSL en de (inmiddels) Randstadrail, naar de Landscheidingsweg en de tunnel onder de G.K. van Hogendorpweg opengesteld.

onbekende link