Berkelsdijkje

Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van de (brom)fiets op en bij het Berkelsedijkje Noord. Dit betreft het gedeelte van de Berkelseweg tussen Ds. Van Koetsveldstraat en de Oostersingel. De gemeenteraad heeft geconcludeerd dat met de huidige verkeersintensiteiten en het beperkte profiel van het Berkelsedijkje het niet langer wenselijk is om fietsers en autoverkeer te mengen.

13-07-2020 De verwachting is dat de aanleg van het fietspad eind dit jaar in uitvoering gaat en uiterlijk juli 2021 is afgerond.

09-03-2020 N.a.v. een onderzoek naar meldingen over het Berkelsdijkje heeft de Fietsersbond de situatie nogmaals bekeken en kwam op aanvullende ideeën. Deze zijn in een rapport op 9 maart 2020 naar de gemeente gestuurd. Zie onderstaand rapport.

Onze voorstellen om de aansluiting van het nieuwe fietspad op de Prins Bernhardlaan verder van het kruispunt af te leggen, en dubbelgericht op de rotonde Oostersingel aan te sluiten zijn gehonoreerd. Evenals de directe verbinding tussen de Berkelseweg en het Landscheidingsfietspad. Deze verbinding voorkomt het twee keer onnodig oversteken van fietsers.

Onze wens om het fietspad aan de kant van het zwembad dubbelgericht uit te voeren – zoals het gebruikt wordt – is vanwege budgettaire en andere redenen afgewezen.

pdf ⋅ 2 MB

Fietspad langs Berkelsdijkje

Download

Op 12 september 2017 sprak Commissie Ruimte zich uit om variant 5 nader uit te werken. Bij deze variant wordt het fietspad vanaf de rotonde Oostersingel aan de nw-zijde van het Berkelsdijkje in het talud aangelegd. Nabij het oude bruggetje komt een nieuwe fietsbrug over de sloot. Het fietspad steekt de Ds. Van Koetsveldstraat over en sluit daar aan op het bestaande fietspad achter Hergerborgh.

In de daarop volgende jaren is er een brainstormsessie en een voorlichtingsavond geweest.

pdf ⋅ 1 MB

20170809 Notitie varianten fietsroute Berkelsdijkje T17

Download

Met de aanleg van een nieuw fietspad in het talud is aan deze situatie een einde gekomen. Op 28 oktober 2021 is na het plaatsen van een 3D-geprinte fietsbrug over de sloot het nieuwe fietspad in het talud van het Berkelsdijkje officieel in gebruik genomen.

Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe fietspad is ook een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond in vervulling gegaan. Vanaf de rotonde Berkelseweg kunnen fietsers nu direct naar het Landscheidingsfietspad rijden, zonder eerst de Oostersingel twee keer te hoeven oversteken.