Fietspad Bovendijk gerenoveerd

16-05-2008: De Bovendijk staat op eerste plaats in Top Tien van Slechtste Fietspaden. Het zal je maar gezegd worden, de slechtste van de slechtste te zijn. De Bovendijk haalde eind 2006 de eerste plaats op de ranglijst van Slechtste Fietspaden van Rotterdam. En niet ten onrechte. Gaten, scheuren, hobbels en overstekende braamstruiken sierden het fietspad. Bovendien was het er aardedonker.

Het fietspad ligt geheel binnen de deelgemeente Overschie in Rotterdam. De deelgemeente had echter geen belang bij het opknappen van het fietspad, want het werd gebruikt door fietsers van buitenaf. Met name forensen vanuit Berkel en Rodenrijs naar Rotterdam gebruiken deze fietsroute.
Toen het Zwartepad voor een grote opknapbeurt langdurig afgesloten zou worden, kwam de Fietsersbond van Lansingerland in actie. Samenwerking met de afdeling Rotterdam leidde ertoe dat de Bovendijk in de top tien van Slechtste Fietspaden kwam. Dit prikkelde de gemeente Rotterdam. Er werd een inventarisatie gemaakt van de problemen en een plan tot verbetering.

onbekende link onbekende link

Uitvoering van de werkzaamheden
De voorbereidingen verliepen veel voorspoediger dan verwacht, zodat reeds in het najaar 2007 kon worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het resultaat liegt er niet om: een vlakke 3,5 meter brede rijbaan van rood asfalt met een duidelijke witte middenstreep. De voorrangsregeling voor fietsers op de kruisingen met zijwegen en uitritten is nu eenduidig en duidelijk. De verlichting ontbreekt jammer genoeg nog. Deze zal nog worden aangelegd.

onbekende link onbekende link

Een dankwoord aan de bestuurders om dit fietspad zo snel op te pakken, is op z’n plaats.

Op 16 mei 2008 is in aanwezigheid van wethouder Baljeu van Rotterdam en vele fietsers het fietspad feestelijk geopend.