Nieuwe fiets/voetbrug bij Gerberasingel

18-03-2010: Een essentieel onderdeel van de snelle Hofpleinfietsroute is de verbinding tussen de Gerberasingel en het Kasteel in Rodenrijs. Er is na aandringen van de Fietsersbond een nieuwe fiets/voetbrug aangelegd.

Door gebrek aan coördinatie werd de brug die de Gerberasingel en het Kasteel met elkaar verbindt begin 2006 door de Vinex-organisatie als voetbrug aangelegd. Een vergissing werd het genoemd. Sindsdien heeft de Fietsersbond onophoudelijk gepleit voor het realiseren van de noodzakelijke fiets/voetbrug. Herhaalde toezeggingen werden echter steeds niet nagekomen, tot in februari jongstleden een aanvang is gemaakt met het vervangen van de bestaande brug door een nieuwe. Inmiddels ligt er een brede brug met fietspad én voetpad.

onbekende link onbekende link
oude voetbrug nieuwe fiets/voetbrug

En zowaar, er zijn ook toezeggingen voor verlichting en de aansluitende verbindingen.