Fietspaden langs N470/471 in gebruik

20-12-2011: Lang gewacht, niet stil gezwegen, wel verwacht en óók gekregen.
Dit geldt voor de fietspaden langs de reeds enkele jaren geleden gereed gekomen Provinciale wegen de N470 en N471, tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam. In december 2011 zijn vrijwel alle fietspaden gereed en in gebruik genomen. De feestelijke opening zal pas in 2012 plaats vinden als naar verwachting ook het laatste stukje fietspad nabij Zoetermeer gerealiseerd kan worden. Realisatie daarvan wordt nu nog belemmerd door planologische problemen.

De fietser kan met grote vreugde kijken naar het resultaat. Dat mag er zijn: in totaal is nu 15 km aan rode fietspaden zonder gelijkvloerse kruisingen en met in totaal 12 fietsbruggen aangelegd. Aansluitend op deze door de Provincie gerealiseerde fietspaden zijn ook nog binnen de gemeenten Pijnacker, Delft, Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam vele fietspaden aangelegd. Jammer, dat de gemeente Lansingerland geen kans heeft gezien om de aansluitende verbindingen naar de Laan van Koot en de tijdelijke verbinding bij halte Westpolder ook op tijd te realiseren.
Tegelijk met de openstelling zijn ook de voorziene wegwijzers geplaatst, zodat niemand hoeft te verdwalen. En langs alle paden brandt de milieuvriendelijk verlichting.
De afdelingen Delft en Lansingerland van de Fietsersbond hebben zich vanaf 1997 actief ingespannen om de aanleg te bepleiten en hebben tijdens de ontwikkeling van de plannen en vervolgens tijdens de uitvoering van de werken actief deelgenomen aan de werkzaamheden en vormden zodoende een belangrijke continuïteit en geweten in de werkgroep. Het valt ook niet mee om een dergelijk plan te realiseren met 8 betrokken en ook betalende partijen, zoals de Provincie Zuid Holland, de Stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam en de Gemeenten Pijnacker, Delft, Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam. De voortdurende wisselingen in personele bezetting bij alle partijen maakte het proces er niet makkelijker op.
We zien nu uit naar de feestelijke opening waarbij de Fietsersbond vermoedelijk ook weer betrokken is. Hierover hoort u nader.
Het dossier kan nu voor ons na 15 jaar eindelijk gesloten worden. Hoera!!!!!!!!