Rodenrijseweg – Industrieweg

Het kruispunt van de Rodenrijseweg met de Industrieweg bij de Total-pomp is een langlopende kwestie.

25-06-2012: Voor het laatst heeft de Fietsersbond in 2011 nog een voorstel gedaan om het kruispunt veiliger te maken: laat de schuine oversteek vervallen en maak een rechte oversteek over de Industrieweg (ter hoogte van de brug). Op de Rodenrijseweg (in de buurt van de Vosmaerstraat) moeten dan maatregelen worden genomen om de fietsers op deze nieuwe oversteek te laten uitkomen. Om de snelheid te beperken zou het bord van de gemeentegrens meer naar het kruispunt moeten worden verplaatst en aanvullende remmende maatregelen moeten worden genomen. Met verschillende ambtenaren kwamen we uit op een ovonde (een ovale rotonde), maar door het ontbreken van financiële middelen staan de ideeën in de ijskast.

De geschiedenis
Verschillende keren zijn de gemeente, de bedrijvenvereniging, de bewonersvereniging Bever en de Fietsersbond al bijeen gekomen om de situatie op deze kruising en op de gehele Industrieweg te bespreken. Zo ook op 16 april 2009. De bedrijvenvereniging geeft aan dat er veel sluipverkeer is, wat voor overlast zorgt en ook vaak hard rijdt. De vereniging wil op termijn twee ontsluitingen: de bestaande naar de Oudelandselaan, en een nieuwe ontsluiting via het bedrijvenpark in aanbouw.
De Fietsersbond heeft voorgesteld de Industrieweg net voor de Zuidersingel voor het autoverkeer af te sluiten. Dit voorkomt het vele sluipverkeer. Alle partijen voelen daar wel wat voor. De gemeente beraadt zich over dit voorstel. Als dit voorstel wordt overgenomen, ontstaat een heel andere situatie op de kruising. Eventuele kleine aanpassingen kunnen de kruising dan echt veilig maken.

Maar … wat schetst onze verbazing op het overleg van 1 maart 2010? De bedrijvenvereniging wil de afsluiting niet meer. De argumenten zijn: in de file staan door het vele verkeer op de Oudelandselijn en N471, klanten moeten omrijden en zullen de Industrieweg mijden.

Veiligheidsonderzoek
Op 18 december 2008 is er overleg geweest tussen de bewonersvereniging BEVER, de Fietsersbond en de gemeente over de kruising Rodenrijseweg – Industrieweg. DTV Consultants (adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer) heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid op het kruispunt. Hieruit blijkt dat:

  • de snelheid op het kruispunt ondanks de snelheidsremmende maatregelen hoog is.
  • de voorrang niet goed wordt ondersteund door de zichtlijnen – (de Landscheidingsweg N471 – Rodenrijseweg wordt als doorgaande weg gezien).
  • fietsers nemen op de schuine oversteek ten onrechte voorrang. De schuine oversteek op zich voldoet overigens wel aan de richtlijnen.
  • fietsers steken bij de Zuidersingel over en nemen het fietspad aan de verkeerde kant van de weg om richting het dorp te gaan.

De bewoners en de Fietsersbond vinden het kruispunt onoverzichtelijk en niet intuïtief. Fietsers hebben op de twee rechte oversteken voorrang en op de schuine niet. Ze nemen wel voorrang, waardoor het hele kruispunt vast komt te staan.

De praktijk
Een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten leerde ik vroeger van m’n wiskundeleraar. In de praktijk wordt die regel door vele fietsers als vanzelfsprekend toegepast. In de paar minuten dat het kruispunt observeerde, reden fietsers tegen de rijrichting in (op alle oversteken!) en rechtdoor naar de overkant van de Rodenrijseweg. Wat nou schuine oversteek?

Komend vanaf de Zuidersingel zijn er twee fietsroutes naar het dorp: de toegestane lange en de ongeoorloofde maar veel toegepaste korte.

  • Om te beginnen met de laatste, steek je als fietser de Industrieweg bij de Zuidersingel over en rijd je tegen de rijrichting in aan de linkerkant van de weg. Boven gekomen kun zonder verder oversteken direct linksaf.
  • De brave fietser zal de lange route nemen en het fietspad aan de rechterkant van de Industrieweg naar boven volgen. Dan de Rodenrijsweg oversteken, een scherpe bocht naar links maken en de Industrieweg oversteken. Om zodoende de weg naar het dorp te kunnen vervolgen.