A13-A16 koppeling

De plannen voor een koppeling tussen de A13 en A16 zijn al van 2005, misschien wel eerder. Er zijn verschillende varianten bedacht en onderzocht en inmiddels is voor het tracé door het Lage Bergse Bos en over de N209 een voorkeur uitgesproken. Dit tracé wordt verder uitgewerkt. Bij die uitwerking worden de burgers, bedrijven en belangenorganisaties betrokken. Zo heeft de Fietsersbond afdelingen Rotterdam en Lansingerland direct overleg met de ontwerpers. Burgers kunnen aanschuiven aan de zgn. gebiedstafels, die vanaf december 2013 tot in het najaar 2014 worden gehouden.

De Fietsersbond ziet erop toe dat de fietsinfrastructuur door de A13/A16 niet wordt aangetast. Bestaande fietsroutes moeten blijven bestaan via een tunnel er onderdoor of met een brug er overheen. Gelukkig weten wij ons gestrerkt doordat een van de ontwerpers een fervent fietser is, die goed rekening houdt met de wensen van de fietser.

Planning
2015 Ontwerptracébesluit en ter visie leggen
2016 Tracébesluit en ter visie leggen
2017 Tracébesluit onherroepelijk
2017 Start realisatie
2021 A13/16 open voor verkeer

Geplande tracé
Het tracé loopt van de knoop A13/N209 naar het Terbregseplein. De N209 wordt in de A13/A16 ingepast.

onbekende link

  1. Bocht op dijklichaam: Vanwege onderdoorgaande infrastructuur zal de boog tussen de A13 en de huidige Doenkade op een dijklichaam rusten. De straal van de bocht is bepaald door de technische eisen die aan een rijksweg worden gesteld.
  2. Mogelijke toekomstige aansluiting Schieveen: een eventuele toekomstige aansluiting voor een businesspark in Schieveen bij de kruising N209/Vliegveldweg moet mogelijk blijven.
  3. Volledige aansluiting met de N471: op de aansluiting A13/A16-N471 is uitwisseling van verkeersstromen in alle richtingen mogelijk.
  4. Passage RandstadRail en HSL bovenlangs: vanwege de bestaande diepe ligging van het HSL-spoor kruist de A13/16 hier bovenlangs.
  5. Gecombineerde ligging A13/16 en N209: de A13/A16 en N209 worden gecombineerd tot één rijksweg, omdat dit efficiënter is voor ruimtebeslag, verkeer, techniek en kosten.
  6. Inpassing met geluidswallen en recreaduct: Tussen de HSL-passage en het aquaduct bij de Bergweg-Zuid worden groene geluidswallen van 4,5 meter hoog gerealiseerd, die ook het zicht op de weg vanuit de omgeving verminderen. Er wordt een recreaduct aangelegd om een verbinding te maken tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark.
  7. Volledige aansluiting met Ankie Verbeek-Ohrlaan/N209: op de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan/N209 met de A13/A16 is verkeersuitwisseling in alle rijrichtingen mogelijk.
  8. Tunnel op maaiveld in het Lage Bergse Bos: De A13/A16 komt in het Lage Bergse Bos in een tunnel op maaiveld. Het dak en de wanden zijn geschikt voor langzaam verkeer (niet voor autoverkeer) en beplanting (niet voor bomen).
  9. Passage Terbregseplein bovenlangs: De A13/A16 gaat over het Terbregseplein heen om optimaal aan te sluiten op de bestaande rijkswegen A20 en A16. Dit is gunstiger voor de lucht- en geluidssituatie in de omgeving dan een ligging op maaiveld. Op- en afritten worden gerealiseerd via de Terbergseweg en de hoofdweg, zodat verkeersuitwisseling in alle richtingen mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het project A13/A16.