Van de voorzitter – extra

Oproep van de voorzitter.

Beste Leden,

We hebben als Fietsersbond al veel bereikt in onze gemeente. De Fietsersbond wordt als volwaardige gesprekspartner beschouwd en de samenwerking met wethouder Simon Fortuyn en de afdelingen ‘Beheer en Onderhoud’ en ‘Beleid en Ontwikkeling’ van de gemeente is uitstekend.

In de Fietsflits van juli j.l. heb ik bekend gemaakt dat ik voornemens ben om tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2018 terug te treden als voorzitter van de Fietsersbond afdeling Lansingerland. Dat voornemen heb ik nog steeds. Tegelijkertijd heb ik een oproep gedaan aan de leden om zich beschikbaar te stellen om mij op te volgen.

Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie ontvangen, wat ik heel spijtig vind. Gaat u niet van de gedachte uit, dat als niemand zich aanmeldt de huidige voorzitter er nog wel een jaartje aan vast zal knopen. Hoe vervelend ik het ook vind, u moet daar niet op rekenen.

Graag wil ik de functie van voorzitter toelichten.

  1. De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling bij externe partijen die met fietsen van doen hebben, waarbij de Gemeente Lansingerland de belangrijkste is.
  2. U krijgt te maken met allerlei zaken die betrekking hebben op het fietsen, zoals de aanleg van wegen en fietspaden en gevaarlijke verkeerssituaties (bijv. de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg).
  3. De voorzitter houdt zich bezig met de grote lijnen en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Denk aan de steeds groter wordende diversiteit van fietsen en de invloed die dat heeft op het gebruik van de fietspaden en het gedrag daarop.
  4. De voorzitter onderhoudt contacten met de landelijke vereniging en vertegenwoordigt afdeling Lansingerland tijdens de landelijke Ledenraad (tenminste 2x per jaar).
  5. De voorzitter coördineert taken in goed overleg met de andere actieve leden van afdeling Lansingerland.

De tijd die met de functie van voorzitter gemoeid is bedraagt ongeveer acht uur per maand. Betrokkenheid en interesse zijn wel gevraagd, maar daar twijfel ik geen moment aan want anders was u geen lid van de Fietsersbond.

Ik heb het werk met veel plezier gedaan. Dat kwam vooral doordat ik met veel mensen in aanraking kwam met verschillende professie en aandachtsgebieden. Dat maakte dat het geen sleur werd en er altijd wel een uitdaging was.

Kom op mensen, ik vertrouw op jullie. Ik hoop niet dat we dan in de situatie terecht komen dat Jan Caesar en Ad Janson er alleen voor komen te staan.

Met vriendelijke groeten,

Ton van der Burg
voorzitter
fbll.voorzitter@gmail.com

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *