Verkeersveiligheid op rotonde onderzocht

Rotonde Klapwijkseweg – Oudelandselaan

De verkeersveiligheid op rotonde Klapwijkseweg – Oudelandselaan houdt de gemoederen al een paar jaar bezig. Op en nabij deze rotonde gebeuren regelmatig ongevallen, waarbij de ziekenauto of traumahelikopter moet uitrukken.

Op maandag 13 februari stonden de voorzitter en secretaris van de Fietsersbond afdeling Lansingerland in de ijskoude wind tijdens de ochtendspits fietsen te tellen, video-opnames te maken en de verkeerssituatie te beoordelen op rotonde Klapwijkseweg – Oudelandselaan.
Op woensdagmiddag 15 februari is deze exercitie herhaald.

Met name in de ochtendspits is het een gekrioel van (brom)fietsen en auto’s. De rotonde krijgt veel te veel verkeer te verwerken en veel mensen zijn maar op één ding gefocust, hoe kom ik zo snel mogelijk op mijn werk of school. Dit levert gevaarlijke situaties op, die meestal maar net goed gaan. Veruit de drukste en gevaarlijkste oversteek is die over de Oudelandselaan. Hier kruisen (brom)fietsers en auto’s elkaar en onderling.

Op de oversteken over de Klapwijkseweg rijdt 10% (ochtendspits) tot 30% (‘s middags) van de (brom)fietsers tegen de richting in.

Een oproep in de Heraut om ongevallen, voorvallen en oplossingen te melden leverde 8 reacties op.

De aanbevelingen van de Fietsersbond zijn gericht op betere verlichting, verplaatsing van masten en palen, snelheidsbeperkende maatregelen, handhaving, veilige fietsoversteek bij de Klapwijkse Zoom en een onderzoek naar tweerichtingen fietspaden vanaf de Leeweg over de rotonde naar de Klapwijkse Zoom.
Een veelvuldig voorgestelde tunnel biedt geen oplossing voor het probleem, tenzij de gehele rotonde ondertunneld wordt. Dit is echter veel te kostbaar.

In dit voorjaar zal een extern bureau alle rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg onderzoeken. Hierbij zal de Fietsersbond betrokken zijn.

 

pdf ⋅ 195 KB

Brief-FBLL-20170411-01-rotonde-Klapwijkseweg-Oudelandselaan

Download

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *