Gemeentewerf – Fietsers in het nauw

Fietsers en ook voetgangers hebben het moeilijk om bij de winkels op het Westerplein in Berkel te komen. Er is geen veilige fietsoversteek op de Gemeentewerf. In meldingen worden verschillende knelpunten genoemd: de kruising Herenstraat en Gemeentewerf, het fietspad met de schuine fietsoversteek, de toerit voor de auto’s naar het parkeerterrein en de kruising Gemeentewerf en Westersingel.

Sinds het verdwijnen van de zebra op de Westersingel naar het winkelcentrum is het droevig gesteld met de veiligheid van voetgangers en fietsers. De enige voetgangersoversteek over de Gemeentewerf ligt in het verlengde van de Westersingel en een fietsoversteek ontbreekt in het geheel.

Voetgangers en fietsers mogen tussen het drukke autoverkeer op de Gemeentewerf én op de parkeerplaats een weg zoeken. Chaotisch, niet veilig, dit kan beter. Hoe?

In bijgevoegd rapport staan verschillende mogelijke oplossingen. Bovenal geldt: bekijk het probleem integraal, dat wil zeggen vanaf de kruising met de Herenstraat tot en met de kruising met de Westersingel.

pdf ⋅ 1 MB

Gemeentewerf – fietsoversteken

Download

Categorieën