Kamer steunt motie voor maximum 30 km/u in bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom in Nederland geldt een maximum snelheid van 50 km/u. In de steden Oslo en Helsinki vielen na verlaging van de maximum snelheid tot 30 km/u in 2019 geen dodelijke slachtoffers onder de fietsers en voetgangers. Dat waren er voorheen tientallen! Tijd voor verandering!

Dinsdag 27 oktober j.l. was een heuglijke dag voor degenen die meer veiligheid in het verkeer in de bebouwde kom willen. Een door GroenLinks en SGP ingediende motie om de maximum snelheid in de bebouwde kom van 30 km/u als leidend principe te hanteren is werd met een ruime meerderheid van 91 stemmen voor en 59 tegen aangenomen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (van Infrastructuur) vindt de motie niet nodig, omdat gemeentes zelf waar nodig de maximum snelheid al verlagen.

De Fietsersbond staat pal achter dit voorstel. In juni 2020 heeft de afdeling hiervoor al het rapport ’30 is het nieuwe 50’ aan wethouder Simon Fortuyn overhandigd. Hierin zijn de wegen van Lansingerland opgenomen waarop nu nog een maximum snelheid van 50 km/u van kracht is.

De motie kunt u inzien op:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z19682&did=2020D42366

Categorieën