Fietsvisie 2040 aan wethouder Simon Fortuyn aangeboden

De Fietsersbond heeft een droom, waarmee een punt op de horizon is gezet ten aanzien van mobiliteit. Deze droom is vastgelegd in Fietsvisie 2040.

In 2040 is de leefbaarheid in Nederland toegenomen. Meer dan 50% van alle verplaatsingen binnen de bebouwde kom vindt plaats per fiets, of beter gezegd door een voertuig uit de Fietsfamilie, een door spierkracht aangedreven voertuig, geschikt voor personen en vracht. Hiertoe is de infrastructuur drastisch aangepast.

Er zijn drie fietsroutenetwerken, waarmee conflicten binnen de Fietsfamilie tot het verleden behoren.

  • Een 8-80-netwerk voor langzaam rijdende en kwetsbare fietsers.
  • Een hoofdnet dat geschikt is voor alle fietsers, piekdrukte aankan en minimaal voldoet aan alle CROW-eisen.
  • Een nieuw netwerk in stedelijke gebieden, geschikt voor snelle en zware fietsen.

Deze fietsnetwerken zijn bij voorkeur gescheiden van motorvoertuigen, maar lopen anders over 30 km/u wegen.

Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid voor voertuigen 30 km/u en buiten de bebouwde kom maximaal 60 km/u op niet snelwegen. Motorvoertuigen zijn uitgerust met een intelligente snelheidsassistent, waardoor te hard rijden niet meer mogelijk is.

Door deze maatregelen is het aantal gewonde fietsers in 2040 gehalveerd, terwijl er geen fietser meer overlijdt door een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig. 75% van de Nederlands haalt de dagelijkse beweegnorm en voelt zich fitter en gelukkiger. Er wordt een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd.

Deze droom is niet te realiseren zonder de politiek erbij te betrekken. Zo gezegd, zo gedaan. Woensdag 3 juli heeft afdeling Lansingerland na de droom te hebben toegelicht onder toeziend oog van de pers de Fietsvisie 2040 overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn. Daarbij is hem gevraagd stappen te zetten om deze droom te realiseren, niet alleen voor ons, maar ook voor de komende generaties.

Categorieën