Christen Unie beschouwt het werk van de Fietsersbond ‘Waardevol’

Voorafgaand aan de ledenvergadering 4 februari j.l. sprak Jurjen Dieleman namens de Christen Unie zijn waardering uit voor het werk dat de Fietsersbond afdeling Lansingerland al jarenlang verricht. Hij roemde de inzet en de bereikte resultaten zoals de verlichting langs het Landscheidingsfietspad en de geplande verbeteringen aan de rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. Daarna overhandigde hij een blauwe badge met de tekst ‘Waardevol’.

Uitreiking ‘Waardevol’ badge door de CU

Categorieën