Ledenvergadering succes

Politieke partijen hebben de fiets hoog in het vaandel …

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 5 februari j.l. heeft de Fietsersbond afdeling Lansingerland met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen een politiek forum georganiseerd. Acht van de negen waren partijen aanwezig.

In de eerste ronde kreeg iedere politieke partij drie minuten tijd om het verkeersbeleid toegespitst op de fiets naar voren te brengen. Bijna alle partijen loven de fiets als vervoermiddel: het is gezond, duurzaam, beter voor het milieu, en er zijn relatief weinig infrastructurele kosten voor nodig. Maar er zijn meer en betere voorzieningen nodig zoals bijvoorbeeld een door Biesieklette bewaakte en grotere stalling bij halte Rodenrijs (Leefbaar 3B). WIJ Lansingerland wil het fietsverkeer stimuleren en knelpunten opheffen. De educatie moet beter, met name op scholen (D66). PvdA wil een fietssnelweg tussen Rotterdam en Den Haag, en langzaam en snelverkeer beter scheiden. Ook worden veilige schoolfietsroutes vaak genoemd. GroenLinks vindt dat de fiets centraal moet komen te staan in plaats van de auto. CU wil de mensen verleiden om meer met de fiets naar de centra te komen. VVD stelt zich op het standpunt, dat de mensen zelf moeten bepalen welk vervoermiddel zij nemen: de ene keer de fiets, de andere keer de auto. CDA gaat in op de lijst met 1680 gevaarlijke punten en geeft als voorbeeld de oversteken over de N209 en de Hoefweg.

Verkeereducatie en gedrag
De partijen vinden educatie belangrijk. De gemeente heeft een lijst met 40 lesmethodes en –boekjes opgesteld, waar het onderwijs mee aan de slag kan.
Educatie kan ook thuis plaats vinden, bijvoorbeeld in het donker doe je je licht aan. Geef ook aan waarom dat beter is. En controleer regelmatig het licht op de fiets van jezelf en je kinderen.
Gedrag op de weg blijkt maar moeizaam te beïnvloeden. Schoolkinderen rijden met 3, 4 naast elkaar en dan ook nog met hun mobieltje in hun hand. En automobilisten willen nog wel eens een fietser van de weg drukken. Ook hardlopers en hondenuitlaters zijn vaak maar moeilijk te zien in het duister.

Diversiteit aan fietsen en brommers
Er is inmiddels een grote diversiteit aan fietsen en brommers ontstaan: gewone fietsen, bakfietsen, E-bikes, speed-pedelecs, brommers, snorfietsen enz. Die verschillen wat betreft gewicht en snelheid.
Hoe moet daarmee worden omgegaan?
Een mogelijkheid is om de snelheid op fietspaden te beperken (D66): maximaal 20 of 25 km/u. Wat doe je met wielrenners (WIJ Lansingeland): op het fietspad of juist op de weg? CDA denkt aan nieuwe fietssnelwegen. D66 ziet wel wat in het verbreden van bestaande fietspaden, terwijl PvdA tweebaansfietspaden als oplossing ziet. Algemeen vindt men, dat de fietspaden wel wat breder mogen.
Waar parkeer je grote bakfietsen en allerlei afwijkende formaten?
Bij Biesieklette blijkt, zo geeft Leefbaar 3B aan, een deel te zijn ingericht voor deze grote fietsen. In de centra blijft het behelpen.

Gevaarlijke punten
De Fietsersbond en de gemeente hebben samen 1680 gevaarlijke punten (hierin zitten dubbelingen) gemeld gekregen. Hoe moeten we hiermee omgaan? Is het een idee om dit per weg te doen?, vraagt Jan. Het merendeel van de partijen ziet wel wat in deze aanpak. Sommige gaan uitgebreid in op de rotonde Klapwijkseweg / Oudelandselaan. PvdA en VVD opteren voor een tunnel onder de Klapwijkseweg en zijn hiervoor een petitie gestart, die inmiddels 1200 handtekeningen heeft opgeleverd. Jan gooit wat olie op het vuur en zegt dat het onderzoek van de Fietsersbond heeft aangetoond, dat het probleem niet de oversteek over de Klapwijkseweg is, maar juist over de Oudelandselaan. De wirwar aan fietsen en auto’s concentreert zich op dat punt.
De meeste partijen vinden dat het geld beter aan het oplossen van andere gevaarlijke punten kan worden uitgegeven.

Ongevallenregistratie
De ongevallenregistratie laat te wensen over. Simon Fortuyn, nu in de persoon als wethouder, beaamt dit. Wel is de registratie inmiddels verbeterd. Ongevallen waarbij de politie en/of ambulance betrokken is worden wel geregistreerd. Ook verzekeringsmaatschappijen houden een betere registratie bij. Maar ja, wie meldt een enkelzijdig ongeval zoals iemand die tegen een paaltje aanrijdt of omvalt door een losliggende tegel in het fietspad?
VVD zegt dat er volgens het AD in Lansingerland twee keer zoveel ongevallen gebeuren als in Pijnacker. Andere partijen stellen dat dit niet te controleren is.
Een ongeval zou op de website van de gemeente gemeld moeten kunnen worden.

Afsluiting
Ton bedankt de leden van het politiek forum voor hun inbreng en de levendige discussie. Al met al is het een geslaagd debat geweest, waarin de overeenkomsten en verschillen duidelijk naar voren kwamen. Voor de politieke partijen was het een generale repetitie, want morgenavond 6 februari staat het Fietsveiligheidsplan in Commissie Ruimte op de agenda.

Categorieën