Benoeming nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland op 5 februari 2018 is Sander van Herwaarden benoemd als nieuwe voorzitter van de afdeling.

Zonder tegenkandidaten is Sander van Herwaarden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 5 februari 2018 verkozen tot nieuwe voorzitter van de Fietsersbond afdeling Lansingerland. Sander is al meer dan 40 jaar lid van de Fietsersbond en was jaren actief lid voor de afdeling Rotterdam.

Voorzitter Ton van der Burg trad na af als voorzitter. Hij roemde de samenwerking met de wethouder en ambtenaren. Jan Caesar gaf hem namens de Fietsersbond een klein bosje bloemen, omdat Ton op de fiets was, en een mooie kunststoffen hologram van een fiets (beschikbaar gesteld door de centrale afdeling van de Fietsersbond). Wethouder Simon Fortuyn gaf in zijn toespraakje aan, dat samenwerking met de Fietsersbond belangrijk is en bedankte Ton voor het werk dat hij hiervoor heeft verricht. Hij gaf Ton een grote bos bloemen en een rieten schaal met luxe levensmiddelen.

Ook Ad Janson, coördinator in Bleiswijk, legt zijn functie neer. Hij was door ziekte niet aanwezig. Ad, bedankt voor je verrichte werkzaamheden.

20180205-Aftreden-Ton-vdr-Burg

Categorieën