Rapport ’30 is het nieuwe 50′ aangeboden aan wethouder Simon Fortuyn

Vrijdag 5 juni 2020 – Lansingerland

Ruim gespreid om de tafel zittend vanwege de coronamaatregelen heeft de Fietsersbond afd. Lansingerland het rapport ’30 is het nieuwe 50′ aangeboden aan wethouder Simon Fortuyn.

Uit onderzoek blijkt, dat de kans dat je als fietser of voetganger een ernstig ongeval krijgt maar liefst 3,5 keer lager is als de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 km/u naar 30 km/u wordt verlaagd.

In Helsinki zijn door invoering van de maximumsnelheid van 30 km/u in 2019 geen dodelijke verkeersslachtoffers gevallen onder fietsers en voetgangers, terwijl er dat voorheen tientallen per jaar waren.

In Lansingerland zijn de meeste wijken en buurten als 30 km/u zone ingericht. Echter verschillende wegen zouden onzes inziens als 30 km/u weg ingericht moeten worden om de veiligheid ervan te verhogen. Her en der schort het aan duidelijkheid, omdat bebording ontbreekt, weggedraaid of afgedekt is, of de markeringen op het wegdek weggesleten zijn.

In Bergschenhoek verschillende wegen waar nu een maximumsnelheid van 50 km/u geldt, die naar het oordeel van de Fietsersbond voor de veiligheid beter ingericht zouden kunnen worden met een maximumsnelheid van 30 km/u. Het gaat om de Berkelseweg, Julianalaan, Oosteindseweg (Noord) en Bergweg-Noord.

Over de Oosteindseweg en Bergweg-Noord gaan dagelijks veel kinderen op de fiets naar school. Langs deze wegen liggen geen vrijliggende fietspaden. Daar is ook geen ruimte voor. Fietsers worden direct geconfronteerd met auto’s, bussen en vrachtwagens, hetgeen onplezierig en gevaarlijk is. Hierover zijn vele meldingen op het Burgerpanel gedaan.

De Berkelseweg heeft evenals de Julianalaan vrijliggende fietspaden. Maar er zijn veel fiets- en voetgangersoversteken, en zijstraten. Ook deze wegen zullen veiliger worden door het instellen van een 30 km/u regime.

Verder is de gehele Groeneweg een punt van zorg. Deze weg is een schoolfietsroute, maar kent vele tekortkomingen.

In het Addendum van het rapport zijn vele links vermeld naar artikelen en reportages over de instelling van 30 km/u in de bebouwde kom.

pdf ⋅ 6 MB

30 is het nieuwe 50

Download

Categorieën