Plannen verbetering verkeerssituatie rond halte Rodenrijs

De omgeving van halte Rodenrijs laat te wensen over. Het busplein is een open vlakte met weinig, zeg maar geen, beschutting voor wachtende passagiers. Het aantal fietsparkeerplaatsen is ontoereikend, zeker aan de kant van het busplein waar de meeste fietsers aankomen. Ook ontbreekt een bewaakte fietsenstalling.

16-04-2019 Gemeentehuis
Vanochtend gesproken met Gauke van Rij, projectleider Verbetering verkeerssituatie halte Rodenrijs. Van de Fietsersbond waren naast secretaris Jan Caesar ook Hans Sanders en Willem Bakker aanwezig, die de laatste maanden actief betrokken zijn bij het werk van de Fietsersbond in Lansingerland.
Gauke toonde op een grote tekening de geplande aanpassingen en lichtte deze toe. Op het busplein is een eiland met overdekte haltes en een rustruimte voor de chauffeurs gepland. Het lijkt ons beter om de bussen aan de zijkanten van het busplein te laten halteren. Hiermee kruisen de passagiers de busloop niet en is de afstand naar de metro wat korter. Bovendien kruisen de bussen elkaar niet.
Aan de kant van het busplein wordt het aantal fietsparkeervoorzieningen drastisch uitgebreid. Het fietspad wordt hiertoe iets uitgebogen. Er is een dubbellaags stalling met overkapping voorzien. Hans stelde voor om hier een groene overkapping van te maken.
Ook de andere zijde ondergaat een metamorfose. Er komt een bewaakte fietsenstalling, waarvan wij het aantal plaatsen wat karig vinden. Voorstel is om het fietspad tot aan de fietsenstalling door te trekken. Hiermee wordt voorkomen dat fietsers over de stoep gaan fietsen of zich tussen de auto’s moeten begeven, wat weer veel kruisend verkeer geeft.
Daar waar voetgangers een fietspad of weg moeten oversteken pleiten we voor een zebra. Dat geeft duidelijkheid. Datzelfde geldt voor het laten doorlopen van de rode loper, als een fietspad in de voorrang is.
De situering van een Kiss & Ride zone is nog een punt van aandacht.
Het aantal autoparkeerplaatsen blijft ongeveer gelijk, maar de parkeerplaatsen worden anders gesitueerd. Om het rijden in één richting af te dwingen wordt gekeken of het schuin aanleggen van de parkeerplaatsen een oplossing biedt. Dat is tevens gemakkelijker bij het in- en uitparkeren. Op parkeerplaats II bij SWKFacet wordt het aantal autoparkeerplaatsen met een rij uitgebreid.
Om de omgeving een minder stenige aanblik te geven, komen er veel nieuwe bomen.

Categorieën