Fietsersbond verliest bezwaar tegen instellen bromfietspad

Fietspad parallel aan N471 en Bergboezem wordt bromfietspad

De gemeente heeft negatief beslist over het door de Fietsersbond ingestelde bezwaar tegen het omzetten van het fietspad parallel aan de N471 (en de bergboezem) in een bromfietspad.
Onze tegenargumenten zijn: dit fietspad is onderdeel van een hoofdfietsnetwerk, waarop geen bromfietsen thuishoren. Bromfietsen moeten weliswaar een stuk via de Oudelandselaan en Klapwijkseweg omrijden, maar rijden daar op de rijbaan. De bromfiets zorgt voor luchtverontreiniging en lawaai op een fietspad grenzend aan een natuurgebied. Waarschijnlijk gaan de bromfietsen nu ook rijden op de fietspaden die uitkomen op het bewuste fietspad.
Deze argumenten zijn door de gemeente weerlegd.
Ja, het is maar hoe je tegen de zaak aankijkt.
Een beroep instellen tegen de genomen beslissing achten wij niet zinvol. Het fietspad wordt dus bromfietspad. U bent gewaarschuwd.

20171006-Fietspad-parallel-aan-N471

Categorieën