Notitie varianten fietspad Berkelsedijkje

Fietsers vinden het Berkelsedijkje door het passerende autoverkeer gevaarlijk. De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar alternatieven voor het Berkelsedijkje. Zie de notitie.

pdf ⋅ 1 MB

20170809-Notitie-varianten-fietsroute-Berkelsdijkje-T17

Download

Op 12 september jl. zijn door Commissie Ruimte de varianten van de fietsroute over het Berkelsdijkje besproken. De meeste fracties waren ervoor om variant 5 verder uit te werken. Bij deze variant wordt het fietspad vanaf de rotonde Oostersingel aan de nw-zijde van het Berkelsdijkje aangelegd. Nabij het oude bruggetje komt een nieuwe fietsbrug over de sloot. Het fietspad steekt de Ds. Van Koetsveldstraat over en sluit daar aan op het bestaande fietspad achter Hergerborgh. CU combineerde varianten 4 en 5, waardoor de nieuwe fietsbrug ongeveer halverwege het Berkelsdijkje komt te liggen. Hiermee wordt ongeveer 250 meter asfalt bespaard.
CDA en VVD denken dat variant 6 door het Annie M.G. Schmidtpark ook wel zou kunnen.
Verschillende partijen vinden dat de kosten van de varianten, behalve variant 5, niet goed inzichtelijk zijn. Wethouder Fortuyn geeft aan, dat de kosten globaal zijn aangegeven met plussen en minnen. Hij heeft wel oren naar het voorstel van de CU.
Zorgpunt bij variant 5 blijft de oversteek met de Ds. Van Koetsveldstraat; de fracties vinden die gevaarlijk.

Wat is de mening van de Fietsersbond? Ons uitgangspunt was en is het Berkelsdijkje sluiten voor autoverkeer en inrichten als fiets-/voetpad. Nu dat niet door de politiek ondersteund wordt, denken wij het volgende. In feite wil men twee fietsstromen met één fietspad oplossen. Misschien is het toch beter het onderscheid te maken. Fietsers vanuit Berkel-Noord en Bergschenhoek hebben baat bij een directe (korte) verbinding naar Berkel-Centrum. Daardoor valt voor hun variant 6 door het Annie M.G. Schmidtpark af, terwijl die variant voor het regionale fietspad over de Landscheiding juist wel bruikbaar is.
Een alternatief voor de fietsers naar Berkel- Centrum ligt er in de vorm van de Wilhelminastraat.
Variant 5 is een redelijke optie. Als die wordt echter gecombineerd met variant 4 zoals de CU voorstelt, komt de fietsroute deels over de Prins Bernhardlaan te lopen waardoor het fietscomfort (fietsen tussen ander verkeer en over klinkers) minder is. De Fietsersbond deelt de zorgen over de veiligheid aangaande de oversteek over de Ds. Van Koetsveldstraat.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *