Onderzoek fietsveiligheid op rotondes

De afgelopen maanden heeft bureau Exante onderzoek gedaan naar de fietsveiligheid op de rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. Het conceptrapport van bureau Exante is op 3 juli met de opsteller, verkeersambtenaren van de gemeente en de Fietsersbond besproken.

Op een aantal rotondes kwam hetzelfde beeld naar voren: onduidelijk is of fietsers in 2 richtingen oversteken, verrassingseffect van brom- en snorfietsers, e-bikers en wielrenners door hoge snelheid, ongelijke voorrangssituatie voor fiets en voetganger, fietsoversteken onvoldoende verlicht en/of geaccentueerd, onduidelijk voor automobilist of fietsers de rotonde volgen of afslaan, bromfietsers op het fietspad / fietsoversteek, afdekking van fietsers door masten, palen, bushokjes en wachtende auto’s, zicht op fietsers lastig door grote kijkhoek.

Verbeterpunten moeten worden gezocht in het anders en zo mogelijk uniform inrichten van de rotondes, het aanbrengen van verlichting, verplaatsen van palen en masten, verbeteren van de zichthoek van afslaande automobilisten door bijvoorbeeld het uitbuigen van het fietspad, fietsovergangen zoveel mogelijk dubbelgericht maken, aanpassen van bochtstralen, en waar nodig bijplaatsen van verkeersborden.

Het definitieve rapport zal over een paar weken verschijnen. In het najaar zal het in de raad worden behandeld

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *