Instemming Commissie Ruimte verbetervoorstellen Planetenweg / Oostersingel

Tijdens de vergadering op 20 juni j.l. heeft Commissie Ruimte ingestemd met de voorgestelde maatregelen van B&W om de Planetenweg / Oostersingel veiliger te maken.

Commissie Ruimte vindt ook dat er iets moet gebeuren aan de veiligheid op de Planetenweg en Oostersingel en stemt in met de volgende voorstellen. Tussen haakjes vindt u de argumentatie of het standpunt van de Fietsersbond.

  • Bij de voetgangersoversteken Offenbachplantsoen en Wilgenlaan komen signaleringslampen in het wegdek die met een drukknop bediend kunnen worden. (Reden van deze drukknopbediening is, dat mensen nu bewust moeten oversteken en niet blind kunnen afgaan dat de signaleringslampen wel automatisch zullen werken.)
  • Alle fietsoversteken worden uit de voorrang gehaald. (In het verleden heeft de Fietsersbond zich weliswaar ingezet om de fietsoversteken in de voorrang te krijgen, maar destijds was het tracé een erftoegangsweg, terwijl het heden ten dage, net als de aansluitende Oostmeerlaan een gebiedsontsluitingsweg is. En op deze wegcategorie zijn de fietsoversteken uit de voorrang.)
  • Op het Landscheidingsfietspad wordt bij de aansluiting op de Oostersingel een drempel aangebracht om het (brom)fietsverkeer af te remmen. (De Fietsersbond is geen voorstander van de drempel, maar heeft de Commissieleden gevraagd om als er toch met een drempel wordt ingestemd, deze op enige afstand van de fietsoversteek te leggen, zodat de fietser zich niet gelijktijdig op de drempel én de oversteek c.q. auto’s hoeft te concentreren.)
  • Bij de voetgangersoversteken komen snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een drempel/plateau.
  • De Planetenweg zal niet als 30-km/u zone worden ingericht.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *