Fietsveiligheidsplan

Beeldvormende bijeenkomst Commissie Ruimte

Onder de bezielende leiding van voorzitter Nelleke Bouman hield commissie Ruimte op 30 mei een bijeenkomst over Fietsveiligheid. Doel was een beeld te vormen over de fietsveiligheid in Lansingerland.

Inleiders bij deze bijeenkomst waren Jan Caesar (Fietsersbond Lansingerland), Steven van der Ham (politie), Wiesje Hofstede (ROV-Zuid Holland) en Maarten Batenburg (gemeente). Zij schetsten hun beeld van Fietsveiligheid. Hierbij ging Jan in op het verminderen en voorkomen van het aantal ongevallen en de staat van de fietsinfrastructuur, Steven lichtte de ongevallencijfers toe, Wiesje vertelde over de verschillende verkeerseducatie programma’s die beschikbaar zijn voor het basis- en voortgezet onderwijs, en Maarten gaf aan dat fietsen zo populair is, dat dit om aanpassingen vraagt van de plaats van de fiets in het verkeer. De gemeente zet in op drie punten: het op orde brengen van het fietsnetwerk, educatie en rotondes.
Na elke inleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen, wat ook veelvuldig werd gedaan. Al met al een zinvolle bijeenkomst.
Een uitgebreid verslag opgesteld door mevrouw M.C. Jansen-Versluis kunt u hieronder downloaden.

pdf ⋅ 218 KB

2017-05-30-verslag-bijeenkomst-fietsveiligheid

Download

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *