Voorstellen verbetering verkeerssituatie Planetenweg / Oostersingel

Inloopavond en mening van de Fietsersbond

Overgenomen van de website van de gemeente Lansingerland en aangevuld.
De gemeenteraad heeft in maart 2016 besloten maatregelen door te voeren om de Planetenweg en Oostersingel veiliger te maken. Bij de maatregelen kunt u denken aan het aanbrengen van een (brom)fietsdrempel in het Landscheidingsfietspad vlak voor de fietsoversteek Landscheiding/Oostersingel of het aanbrengen van extra snelheidsremmende maatregelen op de Planetenweg en Oostersingel. Ook bestaat de wens de fietsersoversteken uit de voorrang te halen en het gedeelte Planetenweg tussen Sterrenweg en Noordeindseweg als 30 km-zone in te richten.

Op dinsdagavond 18 april werden de plannen door ambtenaren van de gemeente aan belangstellenden uitgelegd. Een handjevol mensen was geïnteresseerd, wij ook.

  • De mening van de Fietsersbond
    De Fietsersbond staat positief tegenover het voorstel om de fietsers op de fietsoversteken uit de voorrang te halen. Het argument hiervoor is dat de Planetenweg / Oostersingel net als de Oudelandselaan en de Oostmeerlaan gebiedsontsluitingswegen zijn en de fietsoversteken op deze lanen ook uit de voorrang zijn.
  • De Fietsersbond heeft voorgesteld om de plateaus waarop de oversteken liggen langer te maken om de attentiewaarde van de verhoging te verbeteren. Dit kan ook worden bereikt door een extra drempel tien meter voor de oversteken te leggen.
  • De Fietsersbond is geen voorstander de gumacon bollen als snelheidsremmers.
  • Het voorstel om een 30-km zone in te stellen nabij de rotonde met de Noordeindseweg wijst de Fietsersbond af, omdat de snelheid er toch al laag is en handhaving niet uitvoerbaar is. Deze zone zou moeten worden ingesteld om bewoners van de drie huizen nabij de rotonde meer gelegenheid te geven om op hun terrein te parkeren en er vanaf te rijden.
  • De Fietsersbond heeft voorgesteld om het fietspad vanaf de rotonde met de Berkelseweg direct door te trekken naar de Landscheiding. Dit voorkomt dat fietsers twee keer onnodig moeten oversteken.

U kunt de voorstellen nalezen op de website van de gemeente.

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *