Jaarverslagen 2010 – 2014

Jaarverslag 2014 

Kees van der Knaap heeft zijn functie als coördinator in Bleiswijk overgedragen aan Ad Janson. Het ledenaantal loopt wat terug en is per 31 december 157. De samenwerking met de gemeente is goed. Wethouder Henk de Paepe heeft het stokje overgedragen aan wethouder Simon Fortuyn. Voorzitter Ton van der Burg heeft een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht. De Hofpleinfietsroute tussen de Rodenrijseweg en het Kasteel is aangelegd tot aan de bomenrij op de Gerberasingel.
Het fietstunneltje aan de Zijde is in de prijzen gevallen bij de fietstunnelopknapactie van Nuon. Verschillende kruisingen van de N209 zijn opgeknapt. De fietsparkeervoorzieningen in de winkelcentra blijven problematisch en onze aandacht vragen. Bij de verschillende haltes van de ZoRo-bus zijn de fietsparkeervoorzieningen verbeterd en uitgebreid. Bij halte Westpolder zijn nieuwe fietsparkeervoorzieningen geplaatst. In 2015 zal er een veiliger schoolfietsroute op de Wilderszijde worden aangelegd.

⋅ 113 KB

jaarverslag_2014

Download

Jaarverslag 2013 

Door de slechte financiële situatie van de gemeente kan er maar weinig worden gerealiseerd. Maar er is niet helemaal niets gedaan. Bij verschillende haltes van de ZoRo-bus zijn de fietsparkeervoorzieningen uitgebreid, er zijn verschillende punten uit ons Quick Wins rapport aangepakt, op het tracé Grindweg, Bergweg-Zuid en Boterdorpseweg zijn de brommers naar de rijbaan verwezen, er wordt hard gewerkt aan de Hofpleinfietsroute tussen halte Rodenrijs en het Kasteel, en onder de N209 is een fietstunnel aangelegd.
Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in zicht betrekt de Fietsersbond de lokale politieke partijen bij haar werk.

⋅ 43 KB

jaarverslag_2013

Download

Jaarverslag 2012 

De Fietsersbond in Lansingerland is tijdens de landelijke ledenraad op 16 juni tot zelfstandige afdeling uitgeroepen. Veel is er daardoor niet veranderd, want in de praktijk werkten we al vele jaren zelfstandig. Onze oud-voorzitter Piet Mazure is Lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau, o.a. voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de Fietsersbond. De Hofpleinfietsroute blijft aandacht vragen, zeker het deel in Westpolder-Bolwerk. De website is in een nieuw jasje gestoken.
Bij halte Westpolder zijn nieuwe fietsparkeervoorzieningen geplaatst. De gemeente wil na een periode van mondelinge terechtwijzingen op fout geparkeerde fietsen gaan handhaven met bekeuringen. De fietspaden langs de N470/471 zijn tijdens de 8 van Lansingerland feestelijk geopend. De ZoRo-busbaan is aangelegd en er rijden bussen over. Het landscheidingsfietspad is weer een mooi fietspad geworden, jammer genoeg zonder verlichting. De aanleg van de rotonde op de Noordeindseweg zorgde voor onveilige situaties.

⋅ 41 KB

jaarverslag_2012

Download

Jaarverslag 2011 

De Fietsersbond afdeling Lansingerland heeft dit jaar rapporten opgesteld over de volgende onderwerpen: fietsparkeervoorzieningen in de centra van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek, gladheidsbestrijding in de gemeente, en quick wins (kleine werken die weinig kosten en die het voor de fietsers een stuk aangenamer maken).
Onze technisch deskundige Wim van Pelt heeft zijn functie neergelegd vanwege andere bezigheden en Piet Mazure kreeg van de politieke partij Groenlinks een Groen Lintje uitgereikt voor zijn jarenlange en succesvolle inzet voor de belangen van de fietsers en de verbetering van de mobiliteit in Lansingerland.
De Fietsersbond heeft veel werk verricht voor de fietspaden langs de N40/N471 en probeert het landscheidingsfietspad gedurende de aanleg van de ZoRo-busbaan zoveel mogelijk voor fietsers berijdbaar te houden.

⋅ 72 KB

jaarverslag_2011

Download

Jaarverslag 2010 

Voorzitter Piet Mazure heeft tijdens de ledenvergadering van 19 oktober de voorzittershamer na een roerige diensttijd van 15 jaar aan Ton van der Burg overgedragen. Piet werd als blijk van waardering benoemd tot ‘Lid van verdienste’ van de Fietsersbond afdeling Lansingerland.
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Fietsersbond de politieke partijen een 10-puntenplan gestuurd, waarin verbetervoorstellen voor de fiets(er) zijn vermeld.
De gladheidsbestrijding houdt de gemoederen van de Fietsersbond bezig. Fietspaden blijken onvoldoende te worden schoongemaakt. Pekelen helpt nauwelijks; schuiven en borstelen is de juiste methode.

⋅ 47 KB

jaarverslag_2010

Download