Jaarverslagen 2006 – 2009

Jaarverslag 2009 

Het aantal leden van de afdeling is netto met 16 gegroeid. Fietsen leeft in Lansingerland.
De gemeente heeft het Maatregelenpakket, als onderdeel van het Mobiliteitsplan gepresenteerd. De Fietsersbond heeft hierop commentaar geleverd.
De Acht van Lansingerland is een nieuw fenomeen in Lansingerland. Deze fietstocht, mede georganiseerd door de Fietsersbond, heeft 600 fietsers getrokken.
We maken ons nog steeds zorgen om de grote hoeveelheid obstakels op onze fietspaden.
Veel zaken hebben een lange adem nodig, denk maar eens aan de N470, Hofpleinfietsroute en de Industrieweg. We blijven vechten voor veilige en goede fietspaden en -voorzieningen.

⋅ 136 KB

jaarverslag_2009

Download

Jaarverslag 2008 

We hebben twee mooie fietspaden gekregen: aan de Bovendijk en het Zwarte Pad. Rood, strak en goed verlicht. De fietspaden langs de N470 laten op zich wachten, ondanks de druk van de Fietsersbond om ze gelijktijdig met de autoweg op te leveren.
We mochten op de braderie in Berkel en Rodenrijs wel 15 nieuwe leden verwelkomen. In Lansingerland zijn er momenteel veel bouwactiviteiten. Dat betekent naast veel nieuwe wegen en fietspaden, ook veel reconstructies. Denk maar aan de Boterdorpseweg, N209, Rodenrijseweg en Hofpleinroute. De Fietsersbond is actief in verschillende klankbordgroepen.

⋅ 200 KB

jaarverslag_2008

Download

Jaarverslag 2007

De reconstructie van het Zwarte Pad laat op zich wachten. Het onderhoud van de bestaande fietspaden komt door alle nieuwbouw in de verdrukking.
Het fietspad langs de N470 wordt niet tijdig gerealiseerd. Ook heeft de Fietsersbond twijfels over de realisatie van de fietsroute van Rotterdam-Hofplein naar Den Haag-Hofvijver.
De Fietsersbond is zeer tevreden over de reconstructie van het fietspad langs de Bovendijk in Rotterdam-Overschie.
De bewegwijzering van de (nieuwe) fietsroutes blijft een punt van aandacht. Evenals het kruispunt Rodenrijseweg-Industrieweg, dat als onveilig wordt beoordeeld.

⋅ 128 KB

jaarverslag_2007

Download

Jaarverslag 2006 

In de 3B-hoek/Lansingerland spelen vele grote infrastructurele werken, denk maar aan de HSL, A12 en N470. In de vele nieuwbouwwijken vergen de fietsroutes veel aandacht. De slechte staat van de Bovendijk is aan de orde gesteld

⋅ 68 KB

jaarverslag_2006

Download