Hofpleinfietsroute passage Westpolder-Bolwerk

11-04-2012: Men is al jaren bezig met de realisatie van de Hofpleinfietsroute. Door deze fietsroute aantrekkelijk te maken zou het fileleed voor het autoverkeer tussen Rotterdam en Den Haag worden verzacht. Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden promoten deze fietsroute en ook het rijk heeft het nut ervan ingezien en voor de realisatie 20 mln Euro gereserveerd. Er zijn verschillende knelpunten, maar laten wij ons beperken tot die in Lansingerland. Onder de noemer ‘Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel’ hebben wij als Fietsersbond ons standpunt in het verleden al diverse keren kenbaar gemaakt. Zie de bijgevoegde memo uit 2007. De laatste tijd houdt ook de politiek zich wat meer met de problematiek bezig en dan met name de passage door Westpolder-Bolwerk en de oversteek over de Stationssingel. Jammer, dat men niet eerder heeft ingezien, dat het achteraf aanpassen c.q. verbeteren van een situatie vele malen meer kost dan het in één keer goed doen.

Memo Hofpleinfietsroute

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.