Fietsparkeren bij halte Berkel-Westpolder

11-08-2011 (13-05-2010; 30-01-2010): De Fietsersbond heeft op 25 januari 2010 bezwaar aangetekend tegen een besluit van het College van Lansingerland over het reguleren van het fietsparkeren bij halte Westpolder. De gemeente heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden om (brom)fietsen te stallen buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen. De Fietsersbond is het niet eens met dit besluit, omdat de Wegenverkeerswet het juiste middel is om ongewenst fietsparkeren te verbieden, zodat het regelen van deze kwestie via de APV niet rechtmatig zou zijn.
Daarnaast heeft de Fietsersbond bezwaar gemaakt tegen de slechte en niet doelmatige fietsparkeervoorzieningen bij halte Westpolder. De (brom)fietsen kunnen niet worden vastgeketend aan moederaarde, wat diefstal in de hand werkt. Bovendien lopen de fietsen gevaar om in de aanwezige verouderde rekken ernstig beschadigd te raken b.v. een slag in het voorwiel.
Op 4 juni 2010 ontving de Fietsersbond een negatieve beslissing van het college op ons bezwaarschrift. Opmerkelijk was een zinsnede in het pleidooi van de gemeente tijdens de hoorzitting dat bij de halte Westpolder voldoende fietsklemmen aanwezig zijn en dat de kwaliteit en de vraag of ze te gebruiken zijn er niet toe doet. Tegen deze beslissing heeft de Fietsersbond op 1 juli 2010 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam.
Op 7 juli 2011 heeft de Rechtbank beslist om het beroep af te wijzen. Bij nadere bestudering van de uitspraak bleek dat deze uitspraak gebaseerd is op enkele naar onze mening onbegrijpelijke argumenten. Door de Fietsersbond is dan ook beslist om in hoger beroep te gaan. Een geheel andere kwestie is niet alleen de ondoelmatige rekken maar ook het ontbreken van andere voorzieningen zoals OV fietsen, fietskluizen en overkapping van de fietsrekken. De steeds opnieuw genoemde reden dat er slechts de hoogstnoodzakelijke rekken staan omdat het tijdelijke voorzieningen betreffen, zijn voor de Fietsersbond niet langer aanvaardbaar voor een station dat sinds januari 2009 in gebruik is. Bovendien menen wij dat meer doelmatige voorzieningen ook bruikbaar zijn in de definitieve situatie. De Afdeling heeft dan ook in een brief aan het college gevraagd om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor voorzieningen die ook op andere stations van de Randstadrail aanwezig zijn.

 

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.